άβατος

Μεταφράσεις

άβατος

off limits

άβατος

inaccessible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close