άγκιστρο

Μεταφράσεις

άγκιστρο

hook, brace, curly bracket

άγκιστρο

cârlig
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close