άγνωρος

Μεταφράσεις

άγνωρος

unfamiliar, unrecognizable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close