άγνωστο

Μεταφράσεις

άγνωστο


ουσιαστικό ουδέτερο
πλήρης άγνοια o φόβος του άγνωστου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close