άγραφος

Μεταφράσεις

άγραφος

blank, unwritten
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close