άγραφτος

Μεταφράσεις

άγραφτος

blank, unwritten
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close