άγχος

Μεταφράσεις

άγχος

stress, angst, anguish, consternationanxiété, stress, inquiétude ('aŋxos)
ουσιαστικό ουδέτερο
έντονη ανησυχία, αγωνία το άγχος των εξετάσεων νιώθω άγχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close