άδεια ασθενείας

Μεταφράσεις

άδεια ασθενείας

إِجَازَةٌ مَرَضِيَّة

άδεια ασθενείας

pracovní neschopnost

άδεια ασθενείας

sygeorlov

άδεια ασθενείας

Krankheitsurlaub

άδεια ασθενείας

sick leave

άδεια ασθενείας

baja por enfermedad, incapacidad por enfermedad

άδεια ασθενείας

sairasloma

άδεια ασθενείας

congé maladie

άδεια ασθενείας

bolovanje

άδεια ασθενείας

congedo per malattia

άδεια ασθενείας

病気休暇

άδεια ασθενείας

병가

άδεια ασθενείας

ziekteverlof

άδεια ασθενείας

sykepermisjon

άδεια ασθενείας

zwolnienie lekarskie

άδεια ασθενείας

licença por doença

άδεια ασθενείας

отпуск по болезни

άδεια ασθενείας

sjukledighet

άδεια ασθενείας

การลาป่วย

άδεια ασθενείας

hastalık izni

άδεια ασθενείας

thời gian nghỉ ốm

άδεια ασθενείας

病假
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close