άδεια πατρότητας

Μεταφράσεις

άδεια πατρότητας

أجازة رعاية طفل

άδεια πατρότητας

otcovská dovolená

άδεια πατρότητας

barselsorlov

άδεια πατρότητας

Vaterschaftsurlaub

άδεια πατρότητας

paternity leave

άδεια πατρότητας

baja por paternidad, licencia por paternidad

άδεια πατρότητας

isyysloma

άδεια πατρότητας

congé de paternité

άδεια πατρότητας

porodiljni dopust za oca

άδεια πατρότητας

congedo di paternità

άδεια πατρότητας

父親の育児休暇

άδεια πατρότητας

아버지의 육아 휴가

άδεια πατρότητας

vaderschapsverlof

άδεια πατρότητας

omsorgspermisjon

άδεια πατρότητας

urlop ojcowski

άδεια πατρότητας

licença de paternidade, licença paternidade

άδεια πατρότητας

pappaledighet

άδεια πατρότητας

การลาหยุดของพ่อเพื่อเลี้ยงดูลูกแรกเกิด

άδεια πατρότητας

babalık izni

άδεια πατρότητας

nghỉ sinh con của nam giới

άδεια πατρότητας

父亲陪产假
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close