άδετος

Μεταφράσεις

άδετος

loose, unbound
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close