άδικο

Μεταφράσεις

άδικο

injustice
ουσιαστικό ουδέτερο
η αδικία έχω άδικο Δε θα ξεχάσω το άδικο που μου έκαναν.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close