άδολος

Μεταφράσεις

άδολος

('aðolos) αρσενικό

άδολη

('aðoli) θηλυκό

άδολο

guileless ('aðolo) ουδέτερο
επίθετο
χωρίς ίχνος συμφέροντος ή πονηριάς Τα παιδιά είναι άδολα. άδολoς πατριωτισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close