άζυμος

Μεταφράσεις

άζυμος

unleavened

άζυμος

azyme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close