άθροιση

Μεταφράσεις

άθροιση

summation

άθροιση

sumă
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close