άκαμπτα

Μεταφράσεις

άκαμπτα

inflexiblement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close