άκαυτος

Μεταφράσεις

άκαυτος

incombustible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close