άκεφα

Μεταφράσεις

άκεφα

('acefa)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close