άκμονας

Μεταφράσεις

άκμονας

anvil

άκμονας

enclume
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close