άκρο

Μεταφράσεις

άκρο

end, extreme, extremity, limbextrémité ('akro)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. η άκρη το δεξιό άκρο ενός κτιρίου από το ένα άκρο στο άλλο
2. μεταφορικά ακραίο σημείο φτάνω στα άκρα άνθρωπος των άκρων
3. τα χέρια και τα πόδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close