άλβεδο

Μεταφράσεις

άλβεδο

albédo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close