άλγος

Μεταφράσεις

άλγος

боль

άλγος

pain
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close