άλλο

Μεταφράσεις

άλλο

('alo)
επίρρημα
περισσότερο Δε θα δουλέψω άλλο. Δεν πεινάω άλλο.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close