άλλως

Μεταφράσεις

άλλως

jinakde lo contrario그렇지 않으면Ellersאחרתandersmuutenotherwiseв противном случае ('allos)
επίρρημα
έτσι κι αλλιώς Oύτως ή άλλως δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close