άλουστος

(προωθήθηκε από άλουστη)
Μεταφράσεις

άλουστος

('alustos) αρσενικό

άλουστη

('alusti) θηλυκό

άλουστο

celui qui n'a pas pris de douche ('alusto) ουδέτερο
επίθετο
(για μαλλιά) που χρειάζεται λούσιμο άλουστα μαλλιά είμαι άλουστος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close