άλσος

Μεταφράσεις

άλσος

bois, forêtforest, grove格羅夫格罗夫GroveGroveGroveGroveGroveGroveрощаGroveGrove ('alsos)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό πάρκο με πολλά δέντρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close