άμαξα

Μεταφράσεις

άμαξα

carriage, coachwagon, diligenceKutscheトロリーwózekالعربةvozík ('amaksa)
ουσιαστικό θηλυκό
όχημα που σέρνεται από άλογα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close