άμαχος

(προωθήθηκε από άμαχη)
Μεταφράσεις

άμαχος

(a'maxos) αρσενικό

άμαχη

('amaçi) θηλυκό

άμαχο

civilcivilníمدني民間人민간civilian平民平民civilcivilesiviilicivil ('amaxo) ουδέτερο
επίθετο
που δε συμμετέχει σε μάχες σε πολεμική περίοδο o άμαχος πληθυσμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close