άμεμπτος

Μεταφράσεις

άμεμπτος

irreproachable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close