άμεση

Μεταφράσεις

άμεση

immediate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close