άμεση χρέωση

Μεταφράσεις

άμεση χρέωση

inkaso

άμεση χρέωση

betalingsservice

άμεση χρέωση

Lastschrifteinzug

άμεση χρέωση

direct debit

άμεση χρέωση

suoraveloitus

άμεση χρέωση

prélèvement automatique

άμεση χρέωση

trajni nalog

άμεση χρέωση

addebito diretto

άμεση χρέωση

口座引き落とし

άμεση χρέωση

자동 이체

άμεση χρέωση

incasso

άμεση χρέωση

avtalegiro

άμεση χρέωση

débito direto

άμεση χρέωση

прямой дебет

άμεση χρέωση

autogirobetalning

άμεση χρέωση

การหักบัญชีโดยตรง

άμεση χρέωση

otomatik ödeme

άμεση χρέωση

ủy nhiệm chi

άμεση χρέωση

直接扣款
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close