άμεσο

Μεταφράσεις

άμεσο

immediate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close