άμορφος

(προωθήθηκε από άμορφο)
Μεταφράσεις

άμορφος

('amorfos) αρσενικό

άμορφη

('amorfi) θηλυκό

άμορφο

amorphousamorfaamorpheаморфный ('amorfo) ουδέτερο
επίθετο
που δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα άμορφη μάζα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close