άμπωτη

Μεταφράσεις

άμπωτη

ebb, low tidemarée basse退潮썰물ebbEbbeотлив退潮 ('amboti)
ουσιαστικό θηλυκό
η δεύτερη φάση της παλίρροιας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close