άμωμος

Αναζητήσεις σχετικές με άμωμος: άμεμπτος
Μεταφράσεις

άμωμος

immaculate

άμωμος

immaculé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close