άναρθρος

(προωθήθηκε από άναρθρη)
Μεταφράσεις

άναρθρος

('anarθros) αρσενικό

άναρθρη

('anarθri) θηλυκό

άναρθρο

inarticulate ('anarθro) ουδέτερο
επίθετο
ασυνάρτητος άναρθρες κραυγές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close