άνετα

Μεταφράσεις

άνετα

('aneta)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close