άνθηση

Μεταφράσεις

άνθηση

blossoming, flowering

άνθηση

floraison
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close