άνοια

Μεταφράσεις

άνοια

dementia, senility

άνοια

démence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close