άνους

Μεταφράσεις

άνους

insensé

άνους

witless
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close