άνυδρος

Μεταφράσεις

άνυδρος

('aniðros) αρσενικό

άνυδρη

('aniðri) θηλυκό

άνυδρο

áridoanhydrous ('aniðro) ουδέτερο
επίθετο
ξηρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close