άνωση

Μεταφράσεις

άνωση

lift, upthrust
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close