άνω και κάτω τελεία

Μεταφράσεις

άνω και κάτω τελεία

قَوْلُون

άνω και κάτω τελεία

dvojtečka

άνω και κάτω τελεία

kolon

άνω και κάτω τελεία

Doppelpunkt

άνω και κάτω τελεία

colon

άνω και κάτω τελεία

colon, dos puntos

άνω και κάτω τελεία

kaksoispiste

άνω και κάτω τελεία

deux points

άνω και κάτω τελεία

dvotočka

άνω και κάτω τελεία

due punti

άνω και κάτω τελεία

コロン

άνω και κάτω τελεία

콜론

άνω και κάτω τελεία

dubbele punt

άνω και κάτω τελεία

kolon

άνω και κάτω τελεία

dwukropek

άνω και κάτω τελεία

sinal ortográfico de dois pontos

άνω και κάτω τελεία

двоеточие

άνω και κάτω τελεία

kolon

άνω και κάτω τελεία

เครื่องหมาย :

άνω και κάτω τελεία

iki nokta üst üste

άνω και κάτω τελεία

dấu hai chấm

άνω και κάτω τελεία

冒号
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close