άξωνας

Μεταφράσεις

άξωνας

axis, axle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close