άοσμος

(προωθήθηκε από άοσμη)
Μεταφράσεις

άοσμος

('aozmos) αρσενικό

άοσμη

('aozmi) θηλυκό

άοσμο

odourlesshajouton ('aozmo) ουδέτερο
επίθετο
χωρίς μυρωδιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close