άπονος

(προωθήθηκε από άπονη)
Μεταφράσεις

άπονος

('aponos) αρσενικό

άπονη

('aponi) θηλυκό

άπονο

('apono) ουδέτερο
επίθετο
απάνθρωπος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close