άπρεπος

Μεταφράσεις

άπρεπος

undignified
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close