άργυρος

Μεταφράσεις

άργυρος

Silber

άργυρος

silver

άργυρος

arĝento

άργυρος

plata

άργυρος

argent

άργυρος

argento

άργυρος

άργυρος

άργυρος

srebro

άργυρος

серебро

άργυρος

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close