άριστα

Μεταφράσεις

άριστα

('arista)
επίρρημα
ο πιο ψηλός σχολικός έπαινος παίρνω άριστα σε
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close