άριστος

(προωθήθηκε από άριστη)
Μεταφράσεις

άριστος

('aristos) αρσενικό

άριστη

('aristi) θηλυκό

άριστο

excellent, superbexcelenteausgezeichneteccellenteexcelentevynikajícíמעולה ('aristo) ουδέτερο
επίθετο
τέλειος άριστος μαθητής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close