άρνηση

Μεταφράσεις

άρνηση

denial, negation, refusaldénégation, refustagadásnegazione, rifiutonegação, recusaرَفْضodmítnutíafslagAblehnungnegativakieltäytyminenodbijanje拒否거절weigeringavslagodmowaотказvägranการปฏิเสธretsự từ chối拒绝拒絕отказ ('arnisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. απόρριψη άρνηση σε πρόσκληση
2. αντίδραση άρνηση της εξουσίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close